Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2016

nghề nuôi ong mật

nghề nuôi ong mật

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 2 năm 2013

Người nuôi ong New Zealand tập trung vào đặc tính kháng khuẩn của mật ong


New Zealand Beekeepers Focus on Honey’s Antibacterial Properties
It's Such a Honey of a Buzz
The New Zealand Herald, 3/10/2006

Thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2013

Thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2013

Chuyển biến nghề nuôi ong tại Pakistan


Pakistan Now Self-Reliant in Honey
Daily Times (Pakistan), 1/15/2006

ISLAMABAD: Pakistan has attained self-sufficiency in honey production and is now able to export prime quality produce at competitive price in the open global markets. According to official sources, around 240,000 colonies of honeybee in all four provinces and Azad Kashmir were working with advanced technology. Women can easily adopt the profession as an income generating activity, as it does not require big investments or infrastructure. . .


Pakistan Tự Reliant trong Honey
Daily Times (Pakistan), 2006/01/15

ISLAMABAD: Pakistan đã đạt được tự cung tự cấp trong sản xuất mật ong và bây giờ là có thể xuất khẩu các sản phẩm chất lượng chính giá cả cạnh tranh trong thị trường mở toàn cầu. Theo các nguồn tin chính thức, khoảng 240.000 đàn ong mật trong tất cả bốn tỉnh và Azad Kashmir đã làm việc với công nghệ tiên tiến. Phụ nữ có thể dễ dàng áp dụng các ngành nghề như một hoạt động tạo thu nhập, vì nó không đòi hỏi đầu tư lớn hay cơ sở hạ tầng. . .

Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2013

Anh: Lo ngại về mật ong có nguồn gốc từ cây trồng chuyển gen


UK: GM Crops May Contaminate Honey
Government's GM Exclusion Zone 'Pathetic'

Thứ Hai, ngày 28 tháng 1 năm 2013

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2013