Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2012

Thành phần đàn ong - Ong đực

Là cá thể đực phát triển từ trứng không thụ tinh, có chiều dài từ 15 - 17 mm và nặng 250 mg. Nhiệm vụ của ong đực là giao phối với ong chúa tơ. Một đàn ong bố thường có vài trăm con ong đực.
\
Ong đực trong đàn ong không có nhiệm vụ như ong thợ: chăm sóc ong non, làm lính canh ở cửa tổ bảo vệ tổ và đàn ong, đi lấy mật và phấn, trinh sát nguồn thức ăn,..... Nhiệm vụ duy nhất của ong đực là giao phối với ong chúa
Sau khi giao phối với ong chúa, ong đực sẽ chết vì đuôi kéo theo ruột của chúng bị rớt ra.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét